Försäljning

Johan Pålsson

Försäljning Lantbruksmaskiner

Lucas Christensen

Försäljning Grönytemaskiner

Reservdelar

Håkan Lundquist

Reservdelar

Kenneth Edvardsson

Reservdelar

Mats Nilsson

Reservdelar

FarmSight

Kristofer Henningsson

FarmSight

Service

Thomas Andersson

Kundmottagning Verkstad

Fredrik Wedin

Verkmästare

Per Thylén

Servicetekniker

Lars Pettersson

Servicetekniker

Emil Kjellman

Servicetekniker

Mateusz Szarwark

Servicetekniker

Jonathan Jaktlund

Servicetekniker

Erik Thylén

Servicetekniker

Faton Rama

Servicetekniker

Göran Nilsson

Servicetekniker

Kontakt oss

    Läs mer om vår integritetspolicy