et 1. Personuppgifter som behandlas:

Gunnar Nilsson Maskin AB (”GNMAB”) inhämtar information som t.ex. - Företagsnamn - Kontaktperson - Företagsadress/ Fakturaadress - Telefonnummer och e-postadress - Bilder på nyleveranser - Samt efterfrågar kundprofil vid kontoansökan, efter kunds godkännande.

2. Hur hämtar vi information? - Via kontoansökan - Via köpeavtal - DEMO/ Hyresavtal

3. Ändamål

Vi inhämtar information för att: - Kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster. - Möjlighet att sända relevant information - Kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster - Marknadsföra sålda maskiner Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig det mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss.

4. Hur lagras informationen? Informationen lagras i vårt affärssystem, GNMAB Säljsystem, RULE-Nyhetsbrev, John Deere Profile.

5. Hur tas information bort? Information tas bort efter kundens önskemål genom kontakt till: [email protected] alt. Tel. 042-509 90

6. Utlämning av information till tredje part? Personuppgifter delas inte ut till tredjepart, men GNMAB kan använda underleverantörer för att dela hela eller delar av kundinformationen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å GNMABs vägnar.

7. Rättigheter Som kund hos GNMAB har du rätt att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigering, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med GDPR. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du när som helst ta samtycket tillbaka. Om du tror att GNMAB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt GDPR, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på www.datainspektionen.se

8. Kontakt Har du några frågor eller undrar du något är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på något av nedanstående sätt: Gunnar Nilsson Maskin AB Box 44, Gamla Vägen 2 265 21 Åstorp Tel. 042-509 90 [email protected]